Nederlands

Fotografie

op

Openbare Plaatsen


Al Myers fotograaf 

 

Al neemt zijn foto's van het alledaagse leven op openbare plaatsen. Door instinctief te werken volgt hij het aforisme van Samuel Beckett, "dans eerst, denk later."


Door aldus van het onbewuste zijn leidraad te maken tracht hij de stille onthullingen gevonden in toevallige momenten bloot te leggen.


Je kan enkele van Al's meest recente fotoboeken hier bekijken/downloaden in pdf:

                    


                   

                                     

 

Poland just looking

Achroma

Layers

Fragmenten van

verdwenen levens

De Indringer

Black Notes

Just Filling Time

- toevallige beelden.

 

De actualiteit van het dagelijkse leven is de bron voor de visuele beeldentaal; zoals een gedicht bestaande woorden gebruikt om betekenis en vorm te creëren, zo kadreert een foto reeds bestaande inhoud van de werkelijkheid om een verhaal te vertellen, een gevoel of stemming op te wekken, bepaalde aspecten van het geheugen te stimuleren of uit te nodigen tot persoonlijke reflectie op de hedendaagse ervaringswereld.


Deze foto's verbeelden aspecten van het leven zoals het elke dag wordt geleefd, maar het zijn geen documenten van de realiteit. Ze willen eerder een stimulans zijn voor de verbeelding, in de zin dat ze de mogelijkheid bieden om te communiceren en in dialoog te treden over de menselijke ervaring. 

 

De foto wil de poëtische en symbolische kwaliteiten van de feiten van alledaagse ervaring ontdekken, vertrekkend van een manier van zien die verder kijkt dan het alledaagse en het 'letterlijke' en gebruik maakt van analogieën, symbolen en metaforen.

Muren

 

Muren verdelen, muren scheiden mensen volgens ras, religie, nationaliteit, politieke ideologie... Sommige muren werden afgebroken - Berlijn is hiervan het opvallendste voorbeeld, en de fragmenten van die muur werden souvenirs/vruchteloze herinneringen aan de vijandschap van de Koude Oorlog. Sommige muren die ontstonden als een voorlopige oplossing - Belfast - zijn intact gebleven als een getuigenis van een onzekere vrede. Sommige muren worden versterkt en verlengd, b.v. de muur tussen de VS en Mexico, in de hedendaagse verontrustende overgangsperiode waarin de oude neoliberale orde uit elkaar brokkelt maar een nieuwe maatschappelijke orde een moeilijke geboorte meemaakt.


Sommige muren bestaan enkel nog in gedachten als een spoor, een echo van een pijnlijk verleden dat het heden blijft achtervolgen - de muur van het getto van Warschau. Sommige muren zijn een mentale barrière van isolatie en eenzaamheid, sommige muren die in de virtuele realiteit gebouwd worden op het scherm van een smart phone sluiten mensen af van hun onmiddellijke omgeving en doen het contact met de echte wereld inkrimpen...

Allerlei

 

Het is niet altijd gemakkelijk om betekenisvolle elementen die onverwacht naast elkaar opduiken op foto te kunnen vastleggen, of om het bevreemdende, ambigue, poëtische of sublieme waarop je hoopt te capteren maar, zoals Sam Abell het verwoordde, je kunt tenminste proberen de best mogelijke foto te maken op elk moment met het materiaal dat je voor je hebt.


En beoefenaars van fotokunst vergeten soms dat je ook in fotografie ervaring moet opdoen op publieke plaatsen of elders, zoals bij elke andere vaardigheid, b.v. piano spelen of voetballen, die je regelmatig moet beoefenen om je scherp te houden.


Een Tijd van Eenzaamheid

 

Het individu dat in relatief isolement leeft dient het belang van de neoliberale economie, die overheerst sinds de jaren 80. Ontevreden, niet verbonden, onvervulde individuen worden dwangmatige shoppers in het draaiboek van de 'mad men' van de reclamewereld. Het lijkt dat zelfontplooiing een koopwaar geworden is die gemakkelijk kan aangekocht worden in de grote winkelketens.


In de ontwikkelde landen, in sommige meer dan in andere, hebben individuele zelfredzaamheid en competitief eigenbelang in toenemende mate de plaats ingenomen van de doelstellingen van gedeelde verantwoordelijkheid en het gemeenschappelijke goed. Beweren dat er 'niet zoiets is als een gemeenschap' is eigenlijk zeggen dat mensen enkel zichzelf de schuld kunnen geven als ze 'losers' zijn in de vrije markt economie.


Kansarmen worden meer en meer verwaarloosd en mensen die aan de rand van de maatschappij leven worden bestempeld als zondebokken. Aan het optrekken van muren en het uitbuiten van de angst van zij die zich onzeker voelen wordt voorrang verleend, eerder dan aan het bouwen van bruggen en het werken aan een meevoelende maatschappij. We zien de sociale versnippering, isolatie en eenzaamheid toenemen bij jong en oud. Hoe ver is de 'eenzame stad' nog van de hedendaagse realiteit verwijderd?


Outdoor reclame

- visuele vervuiling.


 Reclameborden, bushokjes, in welke vorm dan ook, outdoor reclame blijft een aanslag op de publieke ruimte. Ze dringt haar commerciële berichten op aan een meegaand publiek, breidt uit naar de rand van de openbare ruimte waar reclame niet zou mogen, en vaak op zulk een grote schaal dat het dominant wordt, vergezichten blokkeert, en burgers klein en nietig maakt door haar aanwezigheid.


Belgian PrideDe Belgian Pride parade in Brussel,  een geweldig dagje uit, goede sfeer, vrolijk en kleurrijk, een leuke belevenis, heeft een lovenswaardige bedoeling  – de aanvaarding van verschil.


Het was zeker een middel tegen het enge nationalisme dat Europa en Amerika bedreigt.

Contact


Je kan hier je commentaar of bedenkingen kwijt. Al zal je met plezier antwoorden.


Email: info@almyers.be