Gallery 1

Just Filling Time - chance images/toevallige beelden.

The images have been created from chance moments encountered in the course of everyday life. The element of randomness has been central. While the urban contexts have often been chosen consciously, the photographs have been made intuitively, allowing the subconscious to drive the process.


If a photograph can be seen as a mirror of reality at all, it is certainly one that is distorted and incomplete. The concept of the ‘shattered mirror’ in photography alludes to the notion that an image is far from transparent as a record of reality. Given that it exists as a trace, as a form of fiction, a photograph needs to be read and interpreted.


Although the ‘casualness’ of the snapshot aesthetic may appear suitable for this type of photography, the style adopted here favours a more organic fusion of structure with content, in which form adds an additional layer of freshness, clarity and order to the ordinariness of the subject.


De beelden zijn ontstaan uit toevallige momenten, tegengekomen in het leven van elke dag. Het toeval speelde daarbij een belangrijke rol. Alhoewel de stedelijke context vaak bewust werd gekozen, zijn de foto's intuïtief gemaakt, een proces dat werd gestuurd vanuit het onderbewuste.


Als een foto dan al gezien zou kunnen worden als een spiegel van de realiteit, dan weerspiegelt ze zeker een vervormd en onvolledig beeld. Het beeld van de ‘gebarsten spiegel’ refereert aan het idee dat een foto helemaal geen transparante weergave van de realiteit is. Een foto is fictie, en dus moet ze ‘gelezen’ en geïnterpreteerd worden.


Alhoewel de achteloosheid van de 'esthetiek van de snapshot' geschikt lijkt voor dit type fotografie, prefereert de hier toegepaste stijl een meer organische fusie van structuur en inhoud, waarbij de vorm een extra laag van frisheid, helderheid en orde toevoegt aan de 'alledaagsheid' van het onderwerp.